Alles begint met een uitnodiging

Beste vrienden en vriendinnen,

We hebben allemaal onze eigen weg genomen om lid te worden van Rotary. Sommigen zijn lid geworden omdat hun vader Rotarian was. Anderen hebben zich aangemeld omdat hun werkgever voorstelde een Rotaryvergadering bij te wonen. Nog anderen konden pas lid worden nadat een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof dit mogelijk maakte. Maar ieder van ons kwam binnen via één mechanisme: een uitnodiging.

Een uitnodiging die onze verbeelding aan het werk zette en ons op het hart drukte dat er zo veel mogelijk is. Ieder van ons kan bovendien anderen vereren met een soortgelijke uitnodiging!

Wanneer wij om ons heen kijken om kandidaat-leden te vinden, zijn wij vaak geneigd mensen aan te spreken die op ons lijken. Het vergt enige moeite om ons voor te stellen hoe mensen die ogenschijnlijk heel anders zijn, toch onze waarden kunnen delen en over dezelfde talenten beschikken, die gewoon wachten om ontplooid te worden.

Het is tijd voor Rotary om de volgende stap te zetten in het bevorderen van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DEI) in onze organisatie.

Inclusie omvat meer dan alleen statistieken die aantonen dat het ledenbestand diverser wordt. In de praktijk betekent dit het organiseren van vergaderingen en evenementen waar iedereen open en eerlijk kan spreken, en waar de leden zich welkom en op hun gemak voelen. Het betekent het wegnemen van barrières en het openen van deuren. Maar onze waarden blijven onze kracht, en ons streven naar uitmuntendheid dwingt ons ertoe hoge normen te stellen.

Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal toegewijd zijn aan het bevorderen van DEI binnen Rotary. Dit engagement is diep geworteld in de tradities van onze organisatie en zal ervoor zorgen dat wij ook in de komende decennia vitaal en relevant blijven voor de samenleving.

Enkele jaren geleden heeft het RI-bestuur de ambitieuze doelstelling geformuleerd om het percentage vrouwen tegen 2023 tot 30% te verhogen. Wij hebben nog maar één jaar te gaan, maar ik geloof dat wij dit cijfer kunnen halen en zelfs overtreffen.

Op elk continent en in elke cultuur moeten nieuwe leiders opstaan. Wij hebben jongere leden nodig om meer leidinggevende functies en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Wij moeten luisteren naar deze ‘nieuwkomers’ en hen evenzeer respecteren als leden met vele jaren op de teller.

Op de RI-conventie in Houston vertelden enkele astronauten ons over hun ruimtereizen. Wij werden herinnerd aan de woorden van president John F. Kennedy, die de wereld aanmoedigde om te dromen. Hij zei dat we ‘naar de maan moeten gaan, niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moeilijk is’. De volledige betrokkenheid van Rotary bij DEI en het bereiken van onze ambitieuze ledendoelstellingen lijkt misschien even onwaarschijnlijk als destijds een reis naar de maan. Maar ik weet dat wanneer people of action zich vastbijten in een doel, zij er al hun energie in steken!

Jennifer E. Jones
President Rotary International

Deel dit via: