Is dit geen mooi moment om lid te zijn van Rotary?

Beste Rotarian,

Is dit geen mooi moment om lid te zijn van Rotary?

Dit jaar vieren wij het 100-jarig jubileum van Rotary in Nederland. Dankzij Rotarians als jij en de generaties leden die ons zijn voorgegaan, heeft Rotary impact op onze samenleving, zowel lokaal als wereldwijd. Door de jaren heen hebben Nederlandse Rotarians vele projecten en activiteiten ondersteund en daarmee het leven van talloze mensen verbeterd. Een ieder van ons kan daarover uit eigen ervaring vertellen. Een mooi moment om daar bij stil te staan en samen naar de toekomst van Rotary te kijken.

Sinds de oprichting van Rotary is er in Nederland veel veranderd; in de tijd waarin wij nu leven zijn er zorgen op het gebied van o.a. gezondheid, kansengelijkheid en vrede tussen mensen onderling.

Samen met alle Rotarians in Nederland kunnen we de problemen die spelen in onze samenleving onderzoeken en mogelijk helpen oplossen, zeker wanneer we met elkaar bouwen aan vitale relaties. Het internationale jaarthema van Rotary in 2023/’24 ‘CREATE HOPE IN THE WORLD’, sluit hierbij aan. De samenleving snakt naar een cultuur waarin tegenslag niet als falen wordt gezien, om hulp vragen niet als zwakte en een stap terug doen niet als afgang. Het leven is zelden één opgaande lijn. Wanneer we in onze prestatiemaatschappij iedereen en onszelf steeds de maat nemen aan de hand van succes, komt er weinig terecht van samenwerking, van polderen, van ruimte om te leren en op adem te komen.

We hebben een nieuwe cultuur nodig van vitale relaties: betrokkenheid, openheid, met oog en oor voor risico’s – en dus ook voor falen – én voor kansen om weer op te krabbelen, terwijl we naar elkaar luisteren als we de vraag stellen:

“Hoe gaat het écht met je?”

Het belang daarvan noemde Gordon McInally, President van Rotary International bij de lancering ‘Create Hope in the World’ en hij vraagt daarmee ook Aandacht voor Mentale Gezondheid. Een actueel thema dat Rotary een steeds meer relevante positie in onze samenleving kan geven en waarin Rotarians van meerwaarde kunnen zijn voor anderen.

En dan hebben we nog maar één missie: zichtbaar maken aan de rest van Nederland waar Rotary voor staat, wat we doen en wie we zijn: People of Action!

En daar sluiten we dit jubileumjaar ook mee af: de finale van 100 jaar Rotary op 16 december aanstaande is de start van het Rotaryvoedselbos. Doe ook mee en plant een boom door het bestellen van een puzzel.

Als gouverneurs zijn we geïnteresseerd in elke bijdrage van de clubs en zijn we trots op onze organisatie,

Graag tot ziens bij Rotary,

De Nederlandse gouverneurs 2023-2024:
Anja Rijlaarsdam, District 1610 (Zuidwest-Nederland)
Wendy Boog, District 1600 (Zuid-Holland)
Marijke Inklaar, District 1590 (Noord-Nederland)
Hans Ruck, District 1580 (Noord-Holland)
Stan Uyland, District 1570 (Midden-Nederland)
Bert Meijer, District 1560 (Oost-Nederland)
Guido Rijninks, District 1550 (Zuidoost-Nederland)

Deel dit via: