BIJNA VAKANTIE – NIEUWE TIJDEN KOMEN ERAAN…

TERUGKIJKMOMENTJE – CARLOSMOMENTJE

Fellows,

Mijn jaar als gouverneur loopt ten einde, en omdat er binnen dit jaar geen ruimte meer is om aan ieder van jullie mondeling verslag te doen van mijn activiteiten in dit jaar, hierbij mijn verhaal op papier. Een aantal bezigheden zijn jullie bekend, maar ik zal het jaar beknopt doorlopen.

District 1550 in 2021 – 2022

Al voor aanvang van het jaar werden vanwege de Covid uiteindelijk per regio digitale (pre-) PETS en PETS georganiseerd, deze waren medio april 2021 afgerond. Dit is de verplichte opleiding voor de inkomende voorzitters. Daarnaast werden per regio de regionale bestuurscontacten (RBC’s) voor zittende en inkomende voorzitters, of bestuursleden van de clubs gehouden. Vanaf januari 2021 tot heden, 3 maal per regio met de assistent gouverneur.  Verder is voor het begin  van het bestuursjaar met alle voorzitters van de commissies, met Rotaract, en met alle assistent gouverneurs gesproken over de wederzijdse plannen en ideeën voor het jaar 2021-2022.

Het bestuur van het district 1550 bestaat uit een zogenaamde Kleine Staf, deze komt iedere 6 weken bij elkaar. Dit omvat naast de Past gouverneur, Gouverneur, inkomend, in-inkomend gouverneur, Districtsadviseur, districtssecretaris en de penningmeester, plus de vertegenwoordiger van Rotaract uit het district. Het gaat dan met name om het maken en uitvoeren van beleid ook landelijke kwesties, financiën van het district, oplossen van problemen op allerlei gebied.

Naast de Kleine Staf vergadert de zogenaamde Grote Staf van het district 3 maal per jaar. Daarin zitten naast de hierboven genoemden alle assistent gouverneurs, en de voorzitters van alle districtscommissies (bijv. Jeugd, Vocational, Foundation, Ledencie, PR en communicatie etc).  Het doel van deze overleggen om elkaar te informeren en bij belangrijke kwesties te overleggen uiteraard.

Het districtsbestuur legt jaarlijks verantwoording af over activiteiten en plannen en het gevoerde financiële beleid aan alle clubs (of liever nog aan alle leden) tijdens de “Assembly”. Deze werd gehouden per zoom op 9 april 2022. Hopelijk klinkt jullie dit niet geheel vreemd in de oren…

Half juli was de watersnoodramp in Zuid Limburg, Gulle giften en acties van clubs moesten worden samen gebracht, en een Disaster Respons Grant ad $ 25.000 aangevraagd en verkregen.  Daarmee is onder meer de stichting Wigwam (verwoeste verblijfsaccommodatie voor o.a. het “Handicamp”) geholpen aan een deel van nieuwe inrichting voor hun wigwams. Helaas dekt de verzekering niet alle schade!  Uiteraard ook een bezoek ter plaatse en overleg met de gemeentebesturen. Dit ook over de actie van Rotaryclub Zierikzee, om getroffenen een gratis verblijf aan te bieden in de provincie Zeeland. Een prachtig gebaar, waarvan ruim gebruik is gemaakt!

Het zogenaamde Kernteam (Dennis, Ruud, Roland de Laak, Monique, Leny uit mijn club RC Uden) was toen ook al doende met de organisatie van de Familiedag, bij de Dierentuin Ziezoo, op 9 oktober.

Wederom met prachtig weer, ongeveer 100 mensen uit het gehele district, soms met hele families, genietend van het samen buiten zijn, kijken naar de dieren, en naar de Jumbo Visma Truck (met wielrenners).  Hert was fijn dat ook een aantal vrijwilligers van RC Uden actief waren die dag.

Ondertussen had ik mij, onder de bezielende leiding van regisseur Dennis en cameraman Gijs de Louw gezet aan het maken van korte filmpjes te voegen bij de maandbrieven, die jullie ieder hebben ontvangen/gelezen. Een actueel onderwerp, van belang voor het district, of Rotary in zijn algemeenheid waren de onderwerpen. Het werd steeds leuker dit iedere maand weer te doen, waarbij Dennis zich dankzij zijn uitstekende instructies al snel overbodig maakte. Alle maandbrieven en  de filmpjes zijn terug te vinden op www/rotary.nl/D1550/.

Op 20 september 2021 was het eerste clubbezoek, in Uden natuurlijk, waarbij ook RC Meierijstad, Oss, Oss-Maasland, en Schaijk-Land van Ravenstein aansloten. Er zouden er nog vele (gecombineerde en enkele individuele) clubbezoeken volgen. Uiteindelijk waren op 11 juni 2022 alle clubs bezocht.  OERKRACHT – DAADKRACHT AANTREKKINGSKRACHT bleef de rode draad van mijn verhaal. Voor mij de basis van Rotary, van de leden van de club, en van een vruchtbare samenwerking tussen clubs. Dank aan alle clubleden die mij hebben vergezeld, dat was fijn en waardevol.

In de maand september een 50-jarig jubileum van een club, een congres over laaggeletterdheid, een lunchconcert voor viool en piano, en de Botary, van RC Wet Maas en Waal.

In oktober overleg over een beoogd project, overleg met AG Monique met de clubbesturen uit de regio, met de District Ledencie, Rotaract, meerijden in een 4wheel drive Rally, en een bezoek aan de Platenbeurs in Venlo, beiden voor het goede doel. De benoeming van Motalib Weijters tot Champion of Empowering Girls en Anneke Assen tot Ambassador of Empowering Girls voor Nederland en Vlaanderen) waren mooie momenten.

Begin november werd een RLI (Rotary Leer Instituut) gehouden, mooi om er in Weert bij te zijn. De deelnemers voelden zich duidelijk beter geïnformeerd over de ins en outs van Rotary. Glow in Eindhoven, ook leuk. Op 16 november een clubbezoek  aan 5 clubs in  Elst, met daaraan voorafgaand de uitreiking van een Paul Harris Fellow, en een certificaat vanwege een vijftig jarig lidmaatschap, van RC Elst-Over Betuwe.

December was een relatief rustige maand, het land tot eind februari in lockdown, clubbezoeken per zoom, en niet doorgaande projecten en evenementen. Wel veel Teams Zoom Webex, enzovoort…

Begin maart kwam gelukkig het “normale” leven weer op gang, inhalen clubbezoeken, het begeleiden van de oprichting van een E club met als resultaat op 7 juni de charter Rotaryclub of Worldwide IMPACT, D 1550), bezoek aan bestuurswissel IFFR Benelux (vliegende Rotarians) in België.

April: De PETS van opvolgster Joke Jongeling  in de Berckt in Baarlo, en de week van de Open Clubbijeenkomsten, met clubbezoeken en interviews voor landelijke pers. Een 50-jarig lidmaatschap, en een afscheid van een clublid Jan Weber van RC Zaltbommel, jarenlang actief in het district geweest. Een lezing in Roermond, “Wat doet muziek met je brein?” van Artur Jaschke. 9 april de Assembly, toch maar per zoom, en gelukkig instemming met de Verkiezing van het project van het jaar in ons district. Deze verkiezing werd gehouden onder toeziend oog van notaris Erik Egeraat.

De maand mei: een bezoek aan RC Gulpen Vaals, met een welverdiende PHF-onderscheiding voor de webmaster van het district, Harry van Montfort. Bijwonen van een 4 mei Herdenking, een aangeklede bespreking met de financiële commissie van het district, 15 mei Het Rotary Festival in Maarssen, een Rotaract borrel in Den Bosch, een “Welcome Oekraine” middag  in de Sint Jan en op de Parade voor de vluchtelingen uit Oekraïne, georganisserd door RC Vught en Lionsclub Vught.

Ten slotte in juni nog twee laatste clubbezoeken, het bijwonen van de RI-conventie in Houston, en op 18 juni het door het Kernteam uitstekend georganiseerde Gouverneursdiner, waar gelegenheid was om namens het district een aantal waarderingen uit te reiken, en alle voor het district actieve Rotarians te bedanken. Uiteraard in Uden, dit keer in de tuin van de IBN. De organisatie die zich in Noord-Oost Brabant bezighoudt met het vinden van banen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Activiteiten voor Rotary in Nederland en daarbuiten.

Basiskennis, dus misschien te overvloede: er zijn 7 Nederlandse districten, de gouverneurs overleggen in een zogenaamd gouverneursberaad (GB). Iedere gouverneur heeft een eigen aandachtsgebied, en op mijn schouders rustte de taak van het zijn van voorzitter. Van dit beraad, en van het beraad van 3 generatie gouverneurs (3G), en van het “Zone” overleg. (Nederland en Vlaanderen totaal 27 gouverneurs in 3 generaties, tezamen met een aantal boven nationale functionarissen komen dar bij elkaar, dit jaar in november en in maart).

In deze vergaderingen komen onderwerpen die alle districten aangaan aan de orde, dit jaar bijvoorbeeld in het GB het organiseren en begeleiden van het Rotary Festival in Maarssen op 15 mei. Daarover is veel gesproken, maar uiteindelijk een doorslaand succes. Voor herhaling vatbaar (maar niet ieder jaar).

Ook de hoogte van de financiële bijdragen van de leden aan het administratieve orgaan (RAN: Stichting Rotary Administratie Nederland), dat ook Lead en de boekhouding voor alle districten regelt, zorgt voor het Rotary Magazine, een deel van de maandbrieven enz. Verdere details zal ik jullie besparen, een en ander houdt in ongeveer iedere twee weken een vergadering, de weg naar Van der Valk in Breukelen is inmiddels bekend. Maar mooie gelegenheden waren ook het bijwonen van het TRF (the Rotary Foundation) congres in Mechelen (B), het openen van het digitale EEMA-congres in Heerlen, het internationale Rotary-Institute in Praag, de landelijke End Polio Now bijeenkomst, en de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht van de organisatie van het Rotary Festival.

Op 1 en 2 juli wordt landelijk letterlijk het Estafette stokje aan de opvolgers van ieder district overgedragen, en op 2 juli in Weert binnen het district aan Joke Jongeling. Maar er liggen nog enkele taken die bestuursjaar overschrijdend zijn:  de benoeming van 3 vertrouwenspersonen, door een drietal (inkomend-) gouverneurs, en het meedenken aan een voorstel voor een modernere organisatie van de districten , dat over een aantal jaren wereldwijd  zijn beslag moet krijgen in “Shaping Rotary’s Future”.   Leuke uitdagingen, waarmee ik de komende vrije tijd deels mee kan vullen. Daarnaast zal ik met ingang van 1 juli 2023 voor het district de functie van Counsil on Legislation vervullen, Frank van der Meijden zal mij zeker heel goed inwerken.  Ook voor Empowering Girls in het district kan ik hopelijk nog wat betekenen. Het zwarte gat zal meevallen.

Het verhaal  is wat lang, maar ik stop toch niet voordat ik hierbij alle leden van mijn club, het district en hier ten lande en daarbuiten die het district en mij in het afgelopen jaar met raad en daad terzijde hebben gestaan, heel hartelijk bedanken. Wat was ik blij met ieders luisterend oor, frisse ideeën en handen uit de mouwen! Het jaar vloog om, met alles wat er te beleven viel!

Maar wat is dan het Carlosmomentje?????

Een gouverneur in het district mag niks, kan niks, bereikt niks zonder jullie, Rotarians… Jullie hebben dit jaar Rotary in D1550 prachtig kleur gegeven door jullie Oerkracht – Daadkracht – Aantrekkingskracht. Jullie hebben mij telkens weer blij gemaakt, en dus is mijn bedankje het moment om jullie ook blij te maken. Dat doe ik met Jaap Bressers, de uitvinder van Carlosmomentjes, 17 jaar geleden. Sinds een verkeerde duik op een rots voor de kust van Algarve heeft hij een dwarslaesie. Toch maakt hij sindsdien heel veel mensen blij met zijn Carlos momentjes, hetgeen betekent: met een klein gebaar geef je de ander groot geluk! Kijk snel naar het filmpje….

Wat een voorbeeld, je zou het ook kunnen vertalen als: “SERVE TOT CHANGE LIVES”

Zo ben ik dus weer terug bij af, en kan ik met een gerust hart het stokje doorgeven aan mijn opvolgster, Joke Jongeling…

Veel succes Joke, ik heb alle vertrouwen!

Leny Goijer
Gouverneur D1550