Meer kennis, meer Rotary!

Het Rotary Leerinstituut in Nederland (RLI)  is het landelijke Rotary instituut dat trainingen en cursussen ontwikkelt en aanbiedt voor Rotarians, die meer over onze wereldwijde organisatie willen weten. De filosofie is dat meer kennis over Rotary leidt tot meer plezier in het lidmaatschap en dat de impact van Rotary wordt vergroot. In ieder district worden uniforme trainingen en cursussen aangeboden die door gecertificeerde RLI-trainers worden begeleid.

RLI-trainingen en cursussen 
De trainingen en cursussen van RLI hebben dezelfde kenmerken: hybride, interactief en compact. 
Hybride: een deel van de training/cursus wordt digitaal wordt aangeboden en een ander deel tijdens live meetings. De digitale leerstof bereidt de deelnemers voor op de thema’s die tijdens de plenaire meetings worden behandeld. 
Interactief: de deelnemers gaan tijdens de live sessies in groepsverband met elkaar aan de slag. 
Compact: het digitale deel bereid je in eigen tijd voor; de live sessies beslaan niet meer dan 1 of 1,5 dag. Aan het eind van de training of cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. 

RLI Training
De ‘RLI Training’ is gericht op (potentiële/inkomende) Rotaryclub bestuurders en Rotarians die twee jaar of langer lid zijn. Deze training wordt in ieder district ten minste een keer per jaar aangeboden. De deelnemers weten al het nodige over Rotary, maar willen hun kennis aan de hand van Rotarythema’s verdiepen en verbreden. Onderwerpen als Vocational, Ledenbeleid, Succesvolle clubs en Communicatie komen uitgebreid aan bod.

RLI Basiscursus
De ‘RLI Basiscursus’ is vooral bedoeld voor beginnende Rotarians tot 2 jaar lidmaatschap. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en kennis vergroten, daar gaat het om. Een leuke quiz en een workshop over Vocational Service helpen daarbij. Wie wat langer lid is en zijn kennis wil opfrissen, kan ook meedoen. 

Meer weten?
Ga voor meer informatie over de ‘RLI Training’, data en inschrijving naar

Voor meer informatie over de ‘RLI Basiscursus’ neem je contact op met de RLI-coördinator in jouw district. 

Deel dit via: