’Het fundament voor de toekomst van marketing en communicatie ligt er’

Petra Claessen heeft afscheid genomen als RAN-bestuurslid

In april jl. heeft Petra Claessen afscheid genomen als RAN-bestuurslid Landelijke Marketing en Communicatie, een functie die zij bijna drie jaar met grote passie en toewijding heeft vervuld.

Petra heeft besloten haar functie neer te leggen vanwege haar drukke werkzaamheden. Per 1 juli a.s. wordt zij voorzitter van de Branchevereniging voor IT en Communicatie Technologie, (BTG), naast haar huidige functie als vicevoorzitter BTG is zij ook boardmember van BTG Services. De rol van Voorzitter BTG en Boardmember BTG Services, vereisen een fulltime tijdsbeslag, waardoor zij helaas haar rol binnen het RAN-bestuur niet langer kan vervullen.

Het was geen gemakkelijke beslissing voor Petra om na bijna drie jaar haar rol als bestuurslid RAN neer te leggen. Toen zij aantrad, trof zij een zeer verdeeld Landelijk MarCom landschap aan. In hechte samenwerking met collega’s uit het RAN Bestuur, de content manager en de verantwoordelijke Gouverneurs in de genoemde portefeuille, heeft Petra de integratie gerealiseerd van alle communicatiekanalen met de focus op ledenwerving en ledenbehoud. Daarnaast bewaakte ze de continuïteit, kwaliteit en inhoud van de berichtgeving. Samen hebben ze Rotary laten zien als een organisatie waar je graag bij wilt horen om je steen(tje) aan bij te dragen.

Onder Petra’s leiding is er een vernieuwde aanpak van het Rotary Magazine ontstaan, met onder andere de eerste edities van het online Rotary Magazine. De website Rotary.nl is van een op leden gerichte website veranderd naar een website die informatie verstrekt voor zowel leden als niet-leden. Petra heeft geïnvesteerd in groei van de social mediakanalen en zich ingezet voor diverse landelijke projecten, waaronder de “Week van de Open Club Bijeenkomsten”, “100 Jaar Rotary”, en de vele acties bij rampen zoals in Turkije, Syrië en Oekraïne.

Wij bedanken Petra hartelijk voor haar inzet en toewijding. Zij heeft een solide basis gelegd onder marketing en communicatie binnen Rotary in NL, waardoor we nu kunnen voortbouwen op een stevig fundament. Gelukkig verlaat zij Rotary niet en blijft zij lid van Rotary club Utrecht West. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie en zijn ervan overtuigd dat zij ook daar een waardevolle bijdrage zal leveren.

Namens het RAN-bestuur,

Stefan van Kessel
Voorzitter RAN bestuur

P.S. Geïnteresseerd om Petra Claessen op te volgen als bestuurslid?

Deel dit via: