Licht in donkere dagen 

In de huidige moeilijke tijden breekt ons hart bij alle berichten over oorlog, geweld en verwoestingen.

Rotary kant zich altijd tegen acties waarvan burgers het slachtoffer zijn en tegen het gebruik van gewapende agressie in plaats van het zoeken naar vreedzame oplossingen. Wij pleiten daarbij ook voor de naleving van het internationaal recht. Wij geloven in krachtige actie om vrede te verdedigen en te bevorderen, zelfs in de donkerste tijden.

Maar we nemen ook onze positie als internationale, niet-politieke, niet-religieuze organisatie serieus. Om de wereldwijde perspectieven en ervaringen van onze leden te respecteren, en om zo effectief mogelijk te werk te gaan bij onze vredesinspanningen, kiezen we bij conflicten geen partij. 

Rotary bestaat uit 1,4 miljoen mensen uit de hele wereld die zich vinden in ons engagement om een vreedzame wereld op te bouwen. We streven ernaar in woord en daad prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van onze leden en van de gemeenschappen waarin we leven en acties voeren.

Onze leden proberen humanitaire hulp te bieden aan mensen die getroffen zijn door conflicten, en onze wereldwijde inzet vereist dat we vredesopbouw en conflictpreventie bevorderen met internationale en interculturele contacten en vriendschappen.  

Al tientallen jaren maakt Rotary gebruik van deze contacten om serviceprojecten uit te voeren, vredesbeurzen en studiebeurzen te ondersteunen en programma’s zoals de Rotary Peace Centers op te zetten.
Onze leden ondernemen ook actie om Positieve Vrede te bevorderen, door de onderliggende oorzaken van conflicten aan te pakken, zoals armoede, discriminatie, etnische spanningen, gebrek aan toegang tot onderwijs en een ongelijke verdeling van middelen.

Rotariërs die aan vrede willen werken, kunnen District en Global Grants aanvragen om samen met andere Rotarians projecten te steunen die bijvoorbeeld vluchtelingen helpen of medische ondersteuning bieden aan oorlogsslachtoffers. Ook verscheidene Rotary Actiegroepen, de Friendship Exchanges, vriendenkringen en interlandencomités bevorderen de internationale verstandhouding. Districtsfondsen kunnen onze inspanningen voor vredesopbouw en conflictpreventie eveneens ondersteunen.

Iedereen kan meer vernemen over vredesopbouw via de Rotary Positive Peace Academy, een gratis online training. Je kunt deze vinden op positivepeace.academy/rotary.

Het valt niet te ontkennen dat het geweld en de wreedheden die over de hele wereld plaatsvinden, lijken te escaleren. De wereldvrede is kwetsbaar en er staat steeds meer op het spel. Toch weten we dat het mogelijk is om alle mensen samen te brengen om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. Rotariërs doen dit elke dag, overal ter wereld. Laat ons vermogen om ons achter een gemeenschappelijk doel te scharen, een vonk zijn die het pad uit deze donkere dagen helpt verlichten.

Laten we samen hoop brengen in de wereld.

Gordon McInally
President Rotary International

Deel dit via: